عضویت شتابدهنده آبان در انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور

عضویت شتابدهنده آبان در انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور

۱۳۹۸-۰۲-۰۲اخبار

به گزارش روابط عمومی،شتابدهنده آبان به مدت یکسال از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ به عضویت انجمن سرمایه گذاری خطرپذیرکشور درآمد


ثبت ديدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.

شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت