استارت‌آپ‌های آبان

استارت آپ EDR

در زمینه تصفیه آب با الکترودیالیز معکوس فعال است.

استارت آپ بازچرخانی

در زمینه برج های خنک کننده فعالیت دارد.

استارت آپ کاتالیست

در زمینه بازیافت کاتالیست پلاتین فعال است.

استارت آپ MBR

در حوزه تصفیه فاضلاب فعالیت دارد.

استارت آپ MbBR

در زمینه ت تصفیه فاضلاب با بستر محترک فعال است.

استارت آپ EDI

در زمینه تولید آب فوق خالص به روش الکترودیونایزر فعالیت دارد

استارت آپ BROM

در زمینه استحصال برم از شورابه ها و آب دریا فعالیت دارد.

استارت آپ ECG

در زمینه ساخت دستگاه الکتروکواگولیشن فعالیت دارد.

استارت آپ CLO2

در زمینه ساخت دستگاه ژنراتور تولید کلر دی اکساید فعالیت دارد.

استارت آپ Katodi

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم با استفاده از طراحان گرافیک است.

استارت آپ هیدرو

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم با استفاده از طراحان گرافیک است.

استارت آپ بیواتانول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم با استفاده از طراحان گرافیک است.

استارت آپ VPMF

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم با استفاده از طراحان گرافیک است.

استارت آپ ZLD

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم با استفاده از طراحان گرافیک است.

استارت آپ کلرآلکالی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم با استفاده از طراحان گرافیک است.

استارت آپ سولفورزدایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم با استفاده از طراحان گرافیک است.

استارت آپ Fieldcare

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم با استفاده از طراحان گرافیک است.

شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت