گرد همایی فناورانه سازمان ها، صنایع، شرکت های دانش بنیان و …

۱۳۹۹-۰۸-۰۲

رویداد دستاوردهای شرکت های دانش بنیان در حوزه آب  با هدف ایجاد فضای مساعد برای رونمایی از طرح ها و محصولات نوآورانه و عملیاتی شرکت های دانش بنیان و برگزاری کارگاه ها و نشست های تخصصی در حوزه آب برگزار خواهد شد.فرصت بسیار مغتنمی است تا از یک سو فعالان در این حوزه  دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیتها و نوآوری های آتی خود را هدایت نمایند. و از سو دیگر نیازمندی های صنایع در حوزه آب به جهت رفع مشکلات و چالش های پیش رو در اختیار شرکت های دانش بنیان توانمند قرار گیرد.   این رویداد متخصصان صنعت را قادر می سازد تا نظرات خود را با تصمیم گیرندگان کلیدی سازمان های مهم و نهادهای دولتی، پژوهشگران, مخترعان و صاحبان ایده و تکنولوژی در میان گذاشته و از تجربیات آنها در راستای رسیدن به اهداف خود بهره گیرند.


ثبت ديدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.

شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت