فراخوان طرح ها و ایده های نوآورانه سیستم های نوین حوزه آب

۱۳۹۹-۱۰-۰۲

فراخوان چالش نوآوری سیستم‌های نوین حوزه آب

تغییرات اقلیم و پدیده گرم شدن زمین همزمان با رشد سریع جمعیت در دنیا در چند دهه اخیر، بحران کمبود آب را به عنوان یک نگرانی جدی در دنیا مطرح نموده است. مصرف آب در قرن اخیر به واسطه افزایش جمعیت دو برابر شده است. در حالی که منابع آب زمین تغییری پیدا نکرده است. در حال حاضر حدود ۷۰۰ میلیون نفر در کره زمین از معظل کم آبی رنج می برند که پیش بینی می شود که این تعداد تا ده سال آینده به یک میلیارد و هشتصد میلیون نفر افزایش پیدا کند. اقیانوس ها و دریاها ۷۰ درصد سطح کره زمین را به خود اختصاص می‌دهند و ۹۶ درصد از کل موجودی آب کره خاکی را در خود جای داده اند. به طور یقین استفاده از این منابع آبی که گستردگی بالایی در سطح کره زمین دارند، راهکاری برای بهبود وضعیت کم آبی در دنیاست. ولی تا چند دهه گذشته شوری این منابع آبی مهم ترین مانع بکارگیری آنها در مصارف مختلف اعم از آشامیدنی، کشاورزی و صنعت بوده است. نمک زدایی به عنوان تنها راهکارکاهش املاح محلول آبهای شور با هدف بهره برداری در مصارف مختلف است. در این راستا شتاب‌دهنده آبان با همکاری ستاد آب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به برگزاری فراخوان چالش نوآوری در ۴ محور ”سیستم‌های نوین نمک‌زدایی از آب” ، ”روش‌های نوین تصفیه پساب‌های صنعتی” ، ”سیستم‌های نوین بازچرخانی بخارات و استحصال آب از مه” و ”ساخت تجهیزات کنترل، پایش و سنسورهای کیفیت آب” نموده است. از پژوهشگران، اساتید، فناوران، مخترعین، صاحبان صنایع و … دعوت می‌شود برای شرکت در این فراخوان طرح‌ها و ایده‌های خود را از طریق وب‌سایت زیر ثبت کنند.


ثبت ديدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.

شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت