بازدید دکتر محمدصادق خیاطیان ، عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از شتاب دهنده آبان

بازدید دکتر محمدصادق خیاطیان ، عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از شتاب دهنده آبان

۱۳۹۹-۱۲-۰۵اخبار

دکتر محمد صادق خیاطیان، عضو رسمی هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور در کارخانه نوآوری آبان واقع در شهر قدس از کارخانه و شتاب دهنده آبان بازدید کردند. در این بازدید که مورخ ۱۶ تیر ماه صورت گرفت، دکتر خیاطیان به همراه هیئت مدیره و بنیان گذار شتاب دهنده آبان از زیر ساخت ها و تیم های تحت حمایت شتابدهنده آبان بازدید نمودند.


ثبت ديدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.

شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت