بازدید آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت از شتاب دهنده آبان

بازدید آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت از شتاب دهنده آبان

۱۳۹۷-۰۹-۰۲اخبار

به گزارش روابط عمومی شتابدهنده آبان جناب آقای دکتر مصطفوی  مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با حضور در شتابدهنده آبان، از این مجموعه و تیم های فناور مستقر در آن بازدید به عمل آوردند. در این بازدید در خصوص همکاری های مشترک و تعامل در صنعت نفت بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت. در این بازدید در خصوص همکاری های مشترک و تعامل و ایجاد فرهنگ سازی در اکوسیستم آب و انرژی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.


ثبت ديدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.

شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت