استارت آپ EDR

۱۴۰۰-۱۰-۰۷

دستگاه آب شیرین کن به روش الکترودیالیز معکوس

الکترودیالیز معکوس(EDR) از جمله فرآیند های غشایی بوده که برای جداسازی یون ها و ذرات معلق جامد از آب های شور سطحی و دریا معمولا مورد استفاده قرار می گیرد. فرآیندی که در این دستگاه اتفاق می افتد مشابه فرآیند الکترودیالیز(ED)  است و فرقی که با روش ED دارد در این مورد است که در ED معمولا مشکل رسوب گذاری در غشاها وجود دارد ولی در EDR به علت معکوس شدن جریان رقیق و غلیظ درون استک ها و غشاها این رسوب گذاری وجود ندارد و یا به عبارتی حداقل مقدار ممکن را نسبت به سایر روش ها داراست.


شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت