فراخوان طرح ها و ایده های نوآورانه سیستم های نوین حوزه آب

۱۳۹۹-۱۰-۰۲

فراخوان چالش نوآوری سیستم‌های نوین حوزه آب تغییرات اقلیم و پدیده گرم شدن زمین همزمان با رشد سریع جمعیت در دنیا در چند دهه اخیر، بحران کمبود آب را به عنوان یک نگرانی جدی در دنیا مطرح نموده است. مصرف آب در قرن اخیر به واسطه افزایش جمعیت دو برابر شده است. در حالی که …

ادامه مطلب
گرد همایی فناورانه سازمان ها، صنایع، شرکت های دانش بنیان و …

۱۳۹۹-۰۸-۰۲

رویداد دستاوردهای شرکت های دانش بنیان در حوزه آب  با هدف ایجاد فضای مساعد برای رونمایی از طرح ها و محصولات نوآورانه و عملیاتی شرکت های دانش بنیان و برگزاری کارگاه ها و نشست های تخصصی در حوزه آب برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب