مقالات

شتابدهنده آبان در خدمت محرومیت‌ زدایی- آب شرب شهرستان قلعه گنج

۱۴۰۰-۰۳-۰۹مقالات

بار دیگر اعتماد به جوانان متخصص و با ایمان انقلابی نتیجه داد و این بار حاصل تلاش آنها با حمایت بنیاد مستضعفان برای خدمت رسانی و رفع نیازی اساسی در یکی محروم ترین مناطق کشور نمود پیدا کرد.

ادامه مطلب
0

شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت