فرم پیشخوان متقاضی

 برای تکمیل فرم پیشخوان متقاضی کافی است از قسمت حقیقی یا حقوقی اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید تا کارشناسان مجموعه شتابدهنده آبان در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت