شعبات استانی

شعب استانی شتاب‌دهنده آبان

شتابدهنده نفت اکسین، شتابدهنده تخصصى استان خوزستان در حوزه انرژی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمى و آب صنعتی

شتابدهنده تفتان، نخستین شتاب‌دهنده تخصصی استان سیستان و بلوچستان در حوزه آب، فراوری ضایعات و زیست فناوری

شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت