سرمایه گذار

ثبت نام سرمایه‌گذار

در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری بر روی استارت‌های شتاب‌دهنده آبان میت‌توانید فرم زیر را تکمیل کرده تا همکاران مجموعه با شما ارتباط برقرار کنند.

    شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

    از دانشگاه تا صنعت