استخدام

همکاری با ما

استخدام و همکاری، با افرادی که توانمندی‌های مرتبط داشته و دارای خلاقیت، مسئولیت پذیری و روحیه کار تیمی هستند از اهداف شتاب‌دهنده آبان است.

    شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

    از دانشگاه تا صنعت