ارزیابی و امکان سنجی

کارگزار ارزیابی شرکت­های دانش بنیان

این شتابدهنده با دسترسی به متخصصین مالی و فنی قوی و همچنین کارگزاران باتجربه به عنوان یکی از کارگزاران باتجربه در معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری تا کنون بیش از 300 شرکت دانش بنیان در حوزه­های مختلف ارزیابی نموده و در حال حاضر یکی از شرکت ­های موفق در این حوزه در معاونت همکاری می­ کند.

مطالعات امکانسنجی و تدوین طرح

طرح توجیهی فنی- اقتصادی(امکان سنجی)  معمولاً به سرمایه گذاران جهت تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود تا بر اساس برنامه زمان‌بندی و منابع مورد نیاز و همچنین با بررسی درآمدها و شرایط بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذار را متقاعد سازد که در پروژه سودآوری مشارکت ‌‌کند. توجيه‌پذيری هر طرح سرمايه‌گذاری در سه بخش مطالعات بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالي صورت می پذيرد.

فعالیت­ های شتابدهنده در این حوزه شامل :   

مطالعات فرصت Opportunity Study

مطالعات مقدماتی طرح توجیهی(پیش امکان سنجی) Pre-Feasibility Study

مطالعات طرح توجیهی(امکان سنجی) Feasibility Study

مطالعات طرح توجیهی فنی(امکان سنجی فنی) Technical Study

شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت