ارسال طرح

پس از ارسال طرح خود در قالب مشخص فایل دریافت طرح، می توانید در پنل کاربری خود مراحل پیشرفت طرح را در ارزیابی های آبان مشاهده بفرمایید.

قرارداد محرمانگی یک تعهد دوطرفه فی ما بین میان شتابدهنده و صاحب طرح است تا هم شتابدهنده نتواند طرح را رببوده و بدون در نظر گرفتن حق صاحب طرح از آن بهره یرداری کند و هم صاحب طرح نتواند از یک طرح واحد در دو قرارداد با شرکت های های متفاوت بهره برداری کند.

فایل مقابل را دانلود کرده و پس از تکمیل آن با توجه به تمام جزییات خواسته شده، در قسمت آپلود فایل طرح، آن را آپلود نمایی تا مورد بررسی قرار گیرد.

خیر
متناسب با شرایط هر طرح متفاوت است که باید بررسی شود.

[nm-wp-file-uploader]

عضویت در خبرنامه آبان

برای دریافت رویداد‌ها و کارگاه‌های آموزشی ما ایمیل خود را وارد کنید