استارتاپ راد

شرح پروژه

براساس کنوانسیون بین المللی دریانوردی، تمام کشتی­ها تا سال ۲۰۱۹ می­بایست به سیستم تصفیه آب توازن کشتی ­ها مجهز شوند. پرکاربردترین تکنولوژی­ برای تصفیه آب توازن، استفاده از سیستم­ های الکترولیز آب­ دریا به همراه فیلتراسیون است که از نظر کارایی و هزینه، از سایر روشها عملی­تر و اصولی­ تر است. استارت آپ راد تمرکز خود را تصفیه آب توازن کشتی ها قرار داده است.

کاربردها:

گندزدایی و تصفیه آب توازن کشتی‌ها

استفاده و نصب در بنادر کشتی‌رانی بین المللی

عضویت در خبرنامه آبان

برای دریافت رویداد‌ها و کارگاه‌های آموزشی ما ایمیل خود را وارد کنید