امضاء تفاهم نامه همکاری بین شتابدهنده آبان و شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

امضاء تفاهم نامه همکاری بین شتابدهنده آبان و شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

با هدف ارتقا کیفیت  و استفاده از تجارب و سوابق مهندسان فعال در شتابدهنده آبان و در راستای توسعه اکوسیستم نوآوری و شتابدهی حوزه آب، شتابدهنده آبان و شرکت پتروشیمی شهید تندگویان اقدام به امضاء تفاهم نامه با موضوع طراحی ،مهدسی و ساخت پکیج تولید آب ژاول در محل مربوط به کولینگ تاور های مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان براساس نیاز و اعلام خریدار شد.

عضویت در خبرنامه آبان

برای دریافت رویداد‌ها و کارگاه‌های آموزشی ما ایمیل خود را وارد کنید